Isaia, Capitolul 20


  • Asur împotriva Egiptului şi Etiopiei.

    1  

  • 2  

  • 3  

  • 4  

  • 5  

  • 6