2 Corinteni, Capitolul 13


  • Cele din urmă înştiinţări.

    1  

  • 2  

  • 3  

  • 4  

  • 5  

  • 6  

  • 7  

  • 8  

  • 9  

  • 10  

  • Urări de sănătate.

    11  

  • 12  

  • 13  

  • 14